Kariera

Szykuj swoje CV i list motywacyjny!

Co klika miesięcy otwieramy rekrutację na różne regiony Polski. Tutaj sprawdzisz oferty.

Proces rekrutacyjny

h

Otrzymujemy dokumenty kandydatów.

Decydujemy do kogo zadzwonić.

Przeprowadzamy wstępne rozmowy telefoniczne.

Faworytów zapraszamy na rozmowę w biurze.

w

Otrzymujesz informację zwrotną na temat spotkania.

 • Administratorem danych osobowych i danych kontaktowych jest PanSnack Spółka z.o.o Sp.k
 • Dane są przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych
 • Odbiorcami danych są wyłącznie osoby upoważnione z firmy PanSnack Sp.z.o.o. Sp.k
 • Dane będą przechowywane prze okres 1 roku
 • Osoba przesyłająca CV ma prawo dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych,
 • Osoba ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody),
 • Osoba ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • Dane o których mowa są zbierane na podstawie art. 221 Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika dalej „Rozporządzenie”).
 • Dane niezbędne w procesie rekrutacji zgodnie z art 22 KP
  Imię i Nazwisko,
  imiona rodziców,
  data urodzenia,
  miejsce zamieszkania,
  wykształcenie,
  przebieg dotychczasowego zatrudnienia.